ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประมวลรูปภาพ
dot
bulletงานปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558
bulletกิจกรรมว่ายน้ำ
bulletกิจกรรมวันแม่
bulletกิจกรรมกีฬาสี
bulletเที่ยวซาฟารี
dot
แบบฝึกหัด เสริมทักษะ
dot
bulletนับเลข 1-20
bulletศัพท์ภาษาอังกฤษ ผักและผลไม้
bulletบวกเลข 1-9
bulletคำที่มักเขียนผิด
dot
นานาสาระ
dot
bulletคุณแม่ควรเตรียม....วันสอบสาธิตป.1
bulletเลี้ยงลูกไม่ให้เอาแต่ใจตนเอง”
bullet5 อาการป่วยที่ไม่ควรวางใจ
bulletห้องเรียนพ่อแม่ ตอน " การศึกษาของเด็กวัยอนุบาล"
bulletลูกไม่พูด ลูกพูดช้า ทำอย่างไรดี
bulletนิทานอาหารสมอง
bulletนิสัย 10 อย่าง ที่ทำให้สมองพัง
bulletสร้างความรู้สึกภูมิใจให้เด็กได้อย่างไร
bulletถอดรหัสความเก่งในตัวลูก
bulletลูกเรียนไม่เก่ง กลัวว่าโตขึ้นเขาจะเอาตัวไม่รอด
bulletอย่านะลูก
bulletเตรียมพร้อมหนูๆ เข้าโรงเรียนสาธิตกันเถอะ
bulletFunctional Food ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพ
bulletกิจกรรมไหว้ครู2556
bulletกิจกรรมไหว้ครู2556
dot
คุยเรื่อง สาธิตกันดีกว่า
dot
bullet เตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้ลูกพิชิตการสอบสาธิต
bullet ประโยชน์ที่แท้จริงของการพาลูกสอบเข้าเครือสาธิต
bulletเตรียมพร้อมหนูๆ เข้าโรงเรียนสาธิตกันเถอะ
โรงเรียนอนุบาลเศรษฐบุตร

โรงเรียนอนุบาลเศรษฐบุตร, ติวเข้าสาธิต, เรียนพิเศษป.1

 
                                                                    

            ในวัยย่างก้าวเข้าสู่การเรียน  โรงเรียนอนุบาลเป็นสถานที่แรกที่เด็กจะได้  เตรียมความพร้อมของตนเองเพื่อเป็นรากฐานการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา   โรงเรียนอนุบาลเศรษฐบุตรได้ตระหนักถึงความสำคัญข้อนี้    จึงมุ่งพัฒนาการเรียนรู้และประสาทสัมผัส โดยเน้นด้านสติปัญญา สร้างเสริมลักษณะนิสัยและการเคลื่อนไหวตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นเป้าหมายสำคัญ
      
           การเรียนการสอน ตามแนวการจัดประสบการณ์โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์มีจิตใจร่าเริง แจ่มใส เมตตากรุณา   เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีสัมมาคาราวะ  มีระเบียบวินัย  กล้าพูดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง รู้จักเล่น และทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ฝึกการรับและการให้และพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม รู้จักหาเหตุผลให้เกิดความเข้าใจ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  มีความพร้อมทีจะรับการศึกษาขั้นต่อไป     

 

 

 

 

 

เปิดจองคอร์สเตรียมพร้อมสู่สาธิตสอบปี 66  สำหรับสาธิตเกษตร สาธิตจุฬา และห้องเตรียมติดสาธิต (สำหรับน้องเล็ก อ.2) 

        การเรียนการสอน  จะเป็นการสอนโดยการทำแบบฝึกหัดไปและอธิบายไป   และมีการทดสอบเป็นระยะ  หากเห็นว่านักเรียนคนใดอ่อนตรงไหนอาจจะขอให้ผู้ปกครองช่วยเสริมในระหว่าง สัปดาห์โดยครูปัทอาจจะจัดชีท เพิ่มให้หรือแนะนำหนังสือให้คุณแม่สอนเพิ่มเติม  (แล้วแต่ความเหมาะสม) เนื่องจากกลุ่มที่เรียนจำนวนไม่มากนักทำให้การสื่อสารระหว่างครูและคุณแม่พูดคุยกันได้อย่างใกล้ชิดจึงสามารถร่วมมือกันในการพัฒนานักเรียนได้อย่างเต็มที่ (รายละเอียด)

 

 

 "ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ครูปัททั้ง 21 คน 
    ที่สอบติดโรงเรียนในเครือสาธิต ปี 2564"
    

สาธิตเกษตร 

1.ด.ญ.ชนันณ์ชิฎา  ปฏิสัมภิทาวงศ์ (น้องณดา)        2.ด.ญ.ญาณภัทร  ภัทรประทีป (มังกร
3.ด.ช.ฐกรกฤตย์   เกาญจนเดช(น้องเทจิ )             4.ด.ญ. ณัฐรดา  กาญจนกันติกะ(ป๋วยป๋วย)   
5.ด.ช.ณัฐวรรธน์ เชาวน์รัตนกวี (น้องปุณณ์ )            6.ด.ช.  นาวี   ฉันทศาสตร์  ( น้องนีโม่ )   
7.ด.ญ.ธัญญลิล   ธัญญาบาล (น้องลลิล)                8.ด.ญ. ธันย์ธิชา   รักษา    (น้องเท็น
9. ด.ช. ปิติภัทร   อธิศักดิ์โสภา  (น้องยูกิ )            10.ด.ช.ปุญญฤทธิ์  ประอินทร์(องศา)
11.ด.ญ.พิรดา    อิสสระชัยยศ  (น้องเอแคร์ )          12.ด.ช.วชิรนนท์  ปินใจ (น้องข้าวตังค์ ) 
13.ด.ญ.วิริยา  รุ่งสุริยะวิบูลย์   (น้องออลออฟ)        14.ด.ญ.อลิสา  ปูลญิเอเซ  ( น้องเบลล่า ) 
15.ด.ญ.อชิรญา   โกสินทรกุล   (น้องคาริน)            16.ด.ช.บุณยการ  กลิ่นชั้น       (น้องต้า) 
17.ด.ช.คุณานนท์  กวินวงศ์ไพบูลย์ (น้องเซฟ  )          
               

 

สาธิตจุฬา

 18.ด.ช. เทพทัต   ทรัพย์เสนีย์  (น้องกองทัพ )

 19.ด.ช. เลปกร     เครือโสม    (น้องหมอก )

 20.ด.ช. นาวี       ฉันทศาสตร์  (น้องนีโม่ )

21.ด.ช. ภัควัฒน์   แท่งทอง  ( น้องริวกิ )

 

22.ด.ญ. ธัญวลัย  ขำนิจ  ( น้องเพพเพอร์

 

 ***  รายชื่อนักเรียนที่สอบติดสาธิต ปี 2563 ***

                   รายชื่อนักเรียนที่สอบติดสาธิต ปี 2562

 

  

รายชื่อนักเรียน ที่สอบติดสาธิตเกษตรปี 2560       

        

 

สอบเข้าสาธิตเกษตร,สาธิตจุฬา,สาธิตประสานมิตร
ติวคณิต, ติวเลขเข้าสาธิต, สอบเข้าป.1 ,สอบเข้าสาธิต

ติวคณิตศาสตร์เข้าสาธิต icon

 

เปิดจอง

คอร์สเรียนคณิตศาสตร์

กลุ่มเล็ก 

 

 

More...
ติวเข้าสาธิตเกษตร  ข้อสอบสาธิต

หนังสือตะลุยโจทย์ icon

ขายชุดตะลุยโจทย์ โรงเรียนสาธิต ป.1
โดยครูปัท ติวสาธิต

More...
สนามสอบสาธิตเกษตร   สนามสอบสาธิตจุฬา

เปิดจองกิจกรรมจำลองสนามสอบ ภาคปลาย icon

     คอร์สจำลองสนามสอบภาคปลาย

More...


การเตรียมพร้อมเพื่อสอบสาธิต icon

 สำหรับพ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกๆไปสอบโรงเรียนสาธิต 

ทางอนุบาลเศรษฐบุตรขอแนะนำเรื่องที่ท่านควรทราบดังนี้

More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรเงรียนอนุบาลเศรษฐบุตร โทร 0-2579-2061, 0-2561-2444, 0-2941-1147 Email Setthabutk@hotmail.com Line ID: Sethaputra