ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประมวลรูปภาพ
dot
bulletกิจกรรมว่ายน้ำ
bulletกิจกรรมวันแม่
bulletกิจกรรมกีฬาสี
bulletเที่ยวซาฟารี
bulletตะลุยโจทย์กับครูปัท
dot
นานาสาระ
dot
bulletคุณแม่ควรเตรียม....วันสอบสาธิตป.1
bulletเลี้ยงลูกไม่ให้เอาแต่ใจตนเอง”
bullet5 อาการป่วยที่ไม่ควรวางใจ
bulletห้องเรียนพ่อแม่ ตอน " การศึกษาของเด็กวัยอนุบาล"
bulletลูกไม่พูด ลูกพูดช้า ทำอย่างไรดี
bulletนิทานอาหารสมอง
bulletนิสัย 10 อย่าง ที่ทำให้สมองพัง
bulletสร้างความรู้สึกภูมิใจให้เด็กได้อย่างไร
bulletถอดรหัสความเก่งในตัวลูก
bulletลูกเรียนไม่เก่ง กลัวว่าโตขึ้นเขาจะเอาตัวไม่รอด
bulletอย่านะลูก
bulletเตรียมพร้อมหนูๆ เข้าโรงเรียนสาธิตกันเถอะ
bulletFunctional Food ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพ
bulletกิจกรรมไหว้ครู2556
bulletกิจกรรมไหว้ครู2556
dot
คุยเรื่อง สาธิตกันดีกว่า
dot
bullet เตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้ลูกพิชิตการสอบสาธิต
bullet ประโยชน์ที่แท้จริงของการพาลูกสอบเข้าเครือสาธิต
bulletเตรียมพร้อมหนูๆ เข้าโรงเรียนสาธิตกันเถอะ
โรงเรียนอนุบาลเศรษฐบุตร

ติวเข้าสาธิตเกษตร

 
                                                                    

 

 

              ในวัยย่างก้าวเข้าสู่การเรียน  โรงเรียนอนุบาลเป็นสถานที่แรกที่เด็กจะได้  เตรียมความพร้อมของตนเองเพื่อเป็นรากฐานการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา   โรงเรียนอนุบาลเศรษฐบุตรได้ตระหนักถึงความสำคัญข้อนี้    จึงมุ่งพัฒนาการเรียนรู้และประสาทสัมผัส โดยเน้นด้านสติปัญญา สร้างเสริมลักษณะนิสัยและการเคลื่อนไหวตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นเป้าหมายสำคัญ
      
           การเรียนการสอน ตามแนวการจัดประสบการณ์โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์มีจิตใจร่าเริง แจ่มใส เมตตากรุณา   เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีสัมมาคาราวะ  มีระเบียบวินัย  กล้าพูดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง รู้จักเล่น และทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ฝึกการรับและการให้และพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม รู้จักหาเหตุผลให้เกิดความเข้าใจ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  มีความพร้อมทีจะรับการศึกษาขั้นต่อไป     

 

  

                              

                                  ประกาศผลสอบสาธิต  2558

          "ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ครูปัท"  

สาธิตเกษตร

     

1.ด.ญ.ภรรนท จิตกระเสริม  ( อายอาย )   2.ด.ญ.กัลยภรณ์  เขียววิลัย (น้องคูณ)      
3.ด.ญ.จารุวรรณ์  ชัยกิจพัฒนา ( น้องนโม)
4.ด.ญ.นวภัทร  เกศวยุธ ( น้องเจน่า )
5.ด.ช.อธิภัทร  ภูมิบ่อพลับ ( น้องโน๊ต )       6. ด.ช.จิรัสย์  ลออพันย์พล(ไพร์ซ)  
7.ด.ญ.ศิรดา   สังขะทรัพย์ (น้องโคโค่)  8.ด.ญ.กานต์พิชชา วิเชียรศิลป์ (นาเดียร์)
9. ด.ช.ปรินทร์  ควรบำรุง ( น้องปรินทร์ )     10. ด.ช.ธรกร  พูลประเสริฐ (น้องซี)    
11.ด.ช.ญาณันธร  ถาวรสุขาวดี (มอร์เก้น)
12. 
ด.ช.กรวิชญ์  พื้นชมภู (น้องนิว)    
13.ด.ญ.สิริรัตน์  อาภรณ์อุดมรักษ์ ( น้องโฟกัส )  14.ด.ช.ภูวิศ  สิงห์ปรุ (น้องไนน์)
15.ด.ญ.เอมภัทรา  ครองยุทธ (เอม)
16.ด.ญ.อาภัสรา  บุญเหลือหล่อ (โพสต์)  
17.ด.ญ.พรปวีณ์  เกษมสำราญ (เค้ก) 18.
ด.ญ.เพ็ญศิณี  วิทูรชวลิตวงษ์ (ฟะ - ฟ่า)
19.ด.ญ. ชญาดล  สีมามหรรณพ (ปูเป้) 20.ด.ญ.ศรินรัตน์   คงพิริยะเมธา(แพร)
 21.น้องอะตอม

 

   

สาธิตประสานมิตร  ( องครักษ์ )  

          1. น้องซี  2. น้องเอเท็นน่า  3. น้องธันวา  4.น้องมิกิ   5.น้องเว็บ 

 

  สาธิตรามคำแหง  

 

              น้องอายอาย    

 

  ร.ร ราชวินิต                  

            1.น้องรุจน์     2. น้องโฟกัส   3.น้องณภัทร  4.น้องภู

 

   นอกจากนั้นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่  ที่ร่วมกันดูแลลูกๆ
 ลงทุนลงแรง จนสมหวัง   หายเหนื่อยแล้วนะค่ะ

                 
ครูปัทดีใจด้วยจริงๆค่ะ*∩_∩*

                                                                       

 

สอบเข้าสาธิตเกษตร,สาธิตจุฬา,สาธิตประสานมิตร


ติวเข้าสาธิตเกษตร ,จุฬา และมศว ปี 60 icon

"เปิดจองคอร์ส
เตรียมพร้อม
สู่สาธิต
 
สอบมี.ค. 60"

สาธิตเกษตร

จุฬาและมศว  

More...


คอร์สตะลุยโจทย์ icon

ภาคปลาย
สาธิตเกษตร,จุฬา

29 ก.พ. - 11 มี.ค.59

 

 

More...
สนามสอบสาธิตเกษตร   สนามสอบสาธิตจุฬา

เปิดจองกิจกรรมจำลองสนามสอบ ภาคปลาย icon

     คอร์สจำลองสนามสอบภาคปลายเป็นการจำลองสนามสอบสาธิตจำลองสถานการณ์
มีครูอ่านข้อสอบเสมือนวันสอบจริง

More...


รับสมัครนักเรียนภาคฤดูร้อน icon

"การรับสมัครภาคเรียนฤดูร้อน" 2559

More...


การเตรียมพร้อมเพื่อสอบสาธิต icon

 สำหรับพ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกๆไปสอบโรงเรียนสาธิต 

ทางอนุบาลเศรษฐบุตรขอแนะนำเรื่องที่ท่านควรทราบดังนี้

More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรเงรียนอนุบาลเศรษฐบุตร โทร 0-2579-2061, 0-2561-2444, 0-2941-1147 Email Setthabutk@hotmail.com Line ID: Sethaputra