ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประมวลรูปภาพ
dot
bulletงานปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558
bulletกิจกรรมว่ายน้ำ
bulletกิจกรรมวันแม่
bulletกิจกรรมกีฬาสี
bulletเที่ยวซาฟารี
bulletตะลุยโจทย์กับครูปัท
dot
แบบฝึกหัด เสริมทักษะ
dot
bulletนับเลข 1-20
bulletศัพท์ภาษาอังกฤษ ผักและผลไม้
bulletบวกเลข 1-9
bulletคำที่มักเขียนผิด
dot
นานาสาระ
dot
bulletคุณแม่ควรเตรียม....วันสอบสาธิตป.1
bulletเลี้ยงลูกไม่ให้เอาแต่ใจตนเอง”
bullet5 อาการป่วยที่ไม่ควรวางใจ
bulletห้องเรียนพ่อแม่ ตอน " การศึกษาของเด็กวัยอนุบาล"
bulletลูกไม่พูด ลูกพูดช้า ทำอย่างไรดี
bulletนิทานอาหารสมอง
bulletนิสัย 10 อย่าง ที่ทำให้สมองพัง
bulletสร้างความรู้สึกภูมิใจให้เด็กได้อย่างไร
bulletถอดรหัสความเก่งในตัวลูก
bulletลูกเรียนไม่เก่ง กลัวว่าโตขึ้นเขาจะเอาตัวไม่รอด
bulletอย่านะลูก
bulletเตรียมพร้อมหนูๆ เข้าโรงเรียนสาธิตกันเถอะ
bulletFunctional Food ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพ
bulletกิจกรรมไหว้ครู2556
bulletกิจกรรมไหว้ครู2556
dot
คุยเรื่อง สาธิตกันดีกว่า
dot
bullet เตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้ลูกพิชิตการสอบสาธิต
bullet ประโยชน์ที่แท้จริงของการพาลูกสอบเข้าเครือสาธิต
bulletเตรียมพร้อมหนูๆ เข้าโรงเรียนสาธิตกันเถอะ
โรงเรียนอนุบาลเศรษฐบุตร

โรงเรียนอนุบาลเศรษฐบุตร, ติวเข้าสาธิต, เรียนพิเศษป.1

 
                                                                    

            ในวัยย่างก้าวเข้าสู่การเรียน  โรงเรียนอนุบาลเป็นสถานที่แรกที่เด็กจะได้  เตรียมความพร้อมของตนเองเพื่อเป็นรากฐานการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา   โรงเรียนอนุบาลเศรษฐบุตรได้ตระหนักถึงความสำคัญข้อนี้    จึงมุ่งพัฒนาการเรียนรู้และประสาทสัมผัส โดยเน้นด้านสติปัญญา สร้างเสริมลักษณะนิสัยและการเคลื่อนไหวตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นเป้าหมายสำคัญ
      
           การเรียนการสอน ตามแนวการจัดประสบการณ์โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์มีจิตใจร่าเริง แจ่มใส เมตตากรุณา   เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีสัมมาคาราวะ  มีระเบียบวินัย  กล้าพูดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง รู้จักเล่น และทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ฝึกการรับและการให้และพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม รู้จักหาเหตุผลให้เกิดความเข้าใจ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  มีความพร้อมทีจะรับการศึกษาขั้นต่อไป     

 

   

 

      ครูปัทจัดติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนสอบจริง ทั้งนี้เพื่อสรุปเนื้อหา  เน้นตะลุยทำแบบฝึกหัดที่หลากหลาย   เสริมทักษะให้แม่นยำขึ้น   ทบทวน   ฝึกสมาธิในการฟังโจทย์ในห้องสอบ ฝึกการเลือกคำตอบ และฝึกความอดทนในการนั่งทำข้อสอบ  พร้อมเก็งข้อสอบ  โดยทุกวันพฤหัสบดีชั่วโมงสุดท้ายจะจัดเป็นสนามสอบ  สำหรับน้องที่จะไปสอบประสานมิตรเน้นการฟังเป็นหลัก  (รายละเอียด)

 

 

     รับสมัครนักเรียนภาคฤดูร้อน โดยทางโรงเรียนจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม 1    เน้นเฉพาะภาษาไทย   และ กลุ่มที่  2  เรียนเพื่อเตรียมเข้าสาธิต     ความพร้อม + เชาวน์ (รายละเอียด)

 

 

 

เปิดจองคอร์สเตรียมพร้อมสู่สาธิตสอบปี 61 สำหรับสาธิตเกษตร สาธิตจุฬา และสาธิตมศว (NEW!)

การเรียนการสอน  จะเป็นการสอนโดยการทำแบบฝึกหัดไปและอธิบายไป   และมีการทดสอบเป็นระยะ  หากเห็นว่านักเรียนคนใดอ่อนตรงไหนอาจจะขอให้ผู้ปกครองช่วยเสริมในระหว่าง สัปดาห์โดยครูปัทอาจจะจัดชีท เพิ่มให้หรือแนะนำหนังสือให้คุณแม่สอนเพิ่มเติม  (แล้วแต่ความเหมาะสม) เนื่องจากกลุ่มที่เรียนจำนวนไม่มากนักทำให้การสื่อสารระหว่างครูและคุณแม่พูดคุยกันได้อย่างใกล้ชิดจึงสามารถร่วมมือกันในการพัฒนานักเรียนได้อย่างเต็มที่ (รายละเอียด)

 

 

 

 

 เปิดจองจำลองสนามสอบเข้าสาธิต !! 

            คอร์ส จำลองสนามสอบ   ซึ่งจะเป็นการจำลองสนามสอบสาธิต   โดยมีครูอ่านข้อสอบ และจับเวลาทำข้อสอบ มีการพักครึ่งดื่มนม เหมือนวันสอบจริง  และข้อสอบที่ใช้จะเป็น         แนวข้อสอบของสาธิตเก่า     ที่ได้จากการรวบรวมตามคำบอกเล่าของลูกศิษย์และจากเวบต่างๆ    เพื่อวัดความรู้น้องว่าพร้อมแค่ไหน  เมื่อสอบเสร็จทุกครั้งจะเฉลยและอธิบายให้เด็กๆทราบ         ว่าทำไมเลือกคำตอบนั้นๆ  และแนะแนวการเลือกคำตอบให้เด็กๆ  รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมเด็กๆ ขณะอยู่ในห้องสอบว่าเป็นอย่างไร   เพื่อนำมาแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ     เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาน้องก่อนลงสนามจริง   (รายละเอียด)

                                                        

 

             ประกาศผลสอบสาธิตเกษตร ปี 2559 

          "ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ครูปัท"  

สาธิตเกษตร

1.ด.ญ. กวินทรา  วชิรานุลักษณ์   (น้องเกรซ )       2.ด.ญ. จิดาภา   ศรีภัทราพันธุ์  (น้องนาโน )    
3.ด.ญ. กัญญาภรณ์ รัฐประเสริฐ ( น้องไอแอม  )   4.ด.ญ. นัทธมน   บุญชำนาญ  ( น้องมอลลี่) 
5.ด.ช. ปภังกร   อยู่ยงวัฒนา ( น้องริว )                   6.ด.ช.กัณฐ์   ชาญช่าง  ( น้องกัณฐ์  ) 
7.ด.ญ.ทอฟ้า    มุ่งปั่นกลาง (น้องน้ำปั่น )                8.ด.ญ.กัญญพัชร    อินกล่ำ  ( น้องพรีม ) 
9. ด.ช.พงษ์วัชรจรรณ โตบันลือภพ( น้องโปรตอน)10. ด.ช. ปัณณวิชญ์  อินทร์ทอง ( น้องปัน )    
11.ด.ญ. อลิสา  บุณยะรัตเวช   ( น้องมิว )                
12. ด.ช.ณภัทร   ศรีไพโรจน์  (น้องติวเตอร์ )     
13.ด.ช. พัชรนันท์ ภ้ำกลาง (น้องอิล)                       14.ด.ช. วิชญ์พล แซ่ตั้ง (น้องเซนเซ)    
15.ภีมาพจน์  ศิริโชคธนทรัพย์  (น้องก้าว)              16.ด.ช. ฉัตรกวิน ตังจารินทร์ (น้องกวิน)                  
                                                 

 17. ด.ญ. วรัทยา คงเจริญสมบัติ (น้องเอวา)          18.ด.ญ. พิชชาภา เลิศพิทักษ์สิทธิ์ (น้องผิงอี้)

19. ด.ญ. นวรัตน์ งามพัฒนพงศ์ชัย (น้องแก้ว)      20.ด.ญ. ณภัทร พงษ์ศักดิ์ (น้องแป้ง) 
21.ด.ญ. รวิษฎา บุญญวงศ์ (น้องบลูฟิน)                 22. ด.ญ. รินรดา รอดเมือง (น้องอลิน)  

23. ด.ช. พีรธรรม เกียรติไพบูลย์ (น้องมีคุณ)         24. ด.ญ. ฟ้าชรีย์ ทัศนนาวิน (น้องมีโอ)

 

ประกาศผลสอบสาธิตและ โรงเรียนต่างๆ ปี 2559

 

          "ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ครูปัท"  

 

 

 

1.น้องทอฟฟี่                2.น้องริว   

3.น้องเนมี่                          4.น้องม่วน

5.น้องไทม์                         6.น้องอินดี้

 

 

 

ส่วนขยายองครักษ์

 

1.น้องต้นกล้า                        2.น้องเปียโน

3.น้องเป๋าหยก                     4.น้องติณ

 

 

สาธิตเกษตร( IP ) 

น้องโตโน่                     

 

 

 โรงเรียนสาธิตรามคำแหง

1. น้องเอพริล

2. น้องซัน

3. น้องปาย

 

 

 โรงเรียนราชวินิต

1. น้องน้ำปั่น

2. น้องริว 

3. น้องซัน

 

โรงเรียนมาร์แตเดอีวิทยาลัย

1. น้องนีน่า

 

 

  โรงเรียนเซนต์คราเบียล

1. น้องกล้า (กล้าวศิน)

 

   โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

1. น้องนนนน

2. น้องนันนัน

 

   โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

1. น้องน้ำองุ่น

 

                  

     นอกจากนั้นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่  ที่ร่วมกันดูแลลูกๆ
 ลงทุนลงแรง จนสมหวัง   หายเหนื่อยแล้วนะคะ


                    
ครูปัทดีใจด้วยจริงๆค่ะ

 

สอบเข้าสาธิตเกษตร,สาธิตจุฬา,สาธิตประสานมิตร
ติวเข้าสาธิตเกษตร

ติวเข้าสาธิตเกษตร ,จุฬา และมศว ปี 61 icon

"เปิดจองคอร์สเตรียมพร้อมสู่สาธิต สอบมี.ค. 61"

 

More...


คอร์สตะลุยโจทย์ ภาคปลาย icon

ภาคปลาย
สาธิตเกษตร,จุฬา

      มศว

1 - 17 มี.ค.60

 

 

More...


รับสมัครนักเรียนภาคฤดูร้อน icon

"การรับสมัครภาคเรียนฤดูร้อน" 2560

More...
สนามสอบสาธิตเกษตร   สนามสอบสาธิตจุฬา

เปิดจองกิจกรรมจำลองสนามสอบ ภาคปลาย icon

     คอร์สจำลองสนามสอบภาคปลาย

More...
สั่งซื้อหนังสือ สาธิตเกษตร สาธิตจุฬา สาธิตมศว สอบเข้าสาธิต เตรียมเข้าสาธิต

เปิดสั่งจองหนังสือในตำนานติวเข้าสาธิต icon

 หนังสือดีที่สามารถใช้สอนลูกเองที่บ้าน

 

More...


การเตรียมพร้อมเพื่อสอบสาธิต icon

 สำหรับพ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกๆไปสอบโรงเรียนสาธิต 

ทางอนุบาลเศรษฐบุตรขอแนะนำเรื่องที่ท่านควรทราบดังนี้

More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรเงรียนอนุบาลเศรษฐบุตร โทร 0-2579-2061, 0-2561-2444, 0-2941-1147 Email Setthabutk@hotmail.com Line ID: Sethaputra