ReadyPlanet.com
dot
dot
ประมวลรูปภาพ
dot
bulletงานปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558
bulletกิจกรรมว่ายน้ำ
bulletกิจกรรมวันแม่
bulletกิจกรรมกีฬาสี
bulletเที่ยวซาฟารี
dot
แบบฝึกหัด เสริมทักษะ
dot
bulletนับเลข 1-20
bulletศัพท์ภาษาอังกฤษ ผักและผลไม้
bulletบวกเลข 1-9
bulletคำที่มักเขียนผิด
dot
นานาสาระ
dot
bulletคุณแม่ควรเตรียม....วันสอบสาธิตป.1
bulletเลี้ยงลูกไม่ให้เอาแต่ใจตนเอง”
bullet5 อาการป่วยที่ไม่ควรวางใจ
bulletห้องเรียนพ่อแม่ ตอน " การศึกษาของเด็กวัยอนุบาล"
bulletลูกไม่พูด ลูกพูดช้า ทำอย่างไรดี
bulletนิทานอาหารสมอง
bulletนิสัย 10 อย่าง ที่ทำให้สมองพัง
bulletสร้างความรู้สึกภูมิใจให้เด็กได้อย่างไร
bulletถอดรหัสความเก่งในตัวลูก
bulletลูกเรียนไม่เก่ง กลัวว่าโตขึ้นเขาจะเอาตัวไม่รอด
bulletอย่านะลูก
bulletเตรียมพร้อมหนูๆ เข้าโรงเรียนสาธิตกันเถอะ
bulletFunctional Food ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพ
bulletกิจกรรมไหว้ครู2556
bulletกิจกรรมไหว้ครู2556
dot
คุยเรื่อง สาธิตกันดีกว่า
dot
bullet เตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้ลูกพิชิตการสอบสาธิต
bullet ประโยชน์ที่แท้จริงของการพาลูกสอบเข้าเครือสาธิต
bulletเตรียมพร้อมหนูๆ เข้าโรงเรียนสาธิตกันเถอะ
ระเบียบการ

 

 

1. การรับนักเรียน รับเด็กนักเรียนหญิง-ชาย เฉพาะไป - กลับพร้อมหลักฐานดังนี้

- สำเนาสูติบัตร
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่ายนักเรียน 2 ใบ (รูปเป็นปัจจุบัน)

2 จัดชั้นเรียนตามอายุของนักเรียน

ชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 2.6 ปี

ชั้นอนุบาล 1-3 อายุ 3-6 ปี

3.เวลาเรียน แบ่งเป็น 2 ภาคเรียนคือ
3.1 ภาคต้น เปิดเรียนวันที่    20 พฤษภาคม ถึงวันที่  30  กันยายน
3.2 ภาคปลาย เปิดเรียนวันที่  5   พฤศจิกายน ถึงวันที่   1  มีนาคม

4. วันหยุด
- หยุดประจำสัปดาห์
- หยุดตามวันราชการ และหยุดเมื่อมีเหตุสมควร

5. หลักสูตรการสอน
จัดรูปแบบการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560นอกจากนั้น
ทางโรงเรียนเน้นในเรื่องการเตรียมความพร้อมทุกด้านให้เด็ก อันได้แก่ ความพร้อมทางกายทางสติปัญญา ทางด้านอารมณ์ และทางสังคมกับเพื่อนวัยเด็กและกับผู้อื่น

6. การชำระเงิน
แบ่งเก็บปีละ 2 เทอม  เทอมละ 24, 000 บาท ( เท่าๆกัน )

ครั้งแรกมี  ค่าแรกเข้า   3,000  บาท 


บุตรข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจเบิกค่าธรรมเนียมการเรียนได้
ทางโรงเรียนไม่มีรถโรงเรียน รับ-ส่ง 

หมายเหตุ :  เมื่อมอบตัวและชำระเงินแล้ว จะขอรับเงินคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

7.การเเต่งกาย
7.1 นักเรียนชาย กางเกงขาสั้นสีแดง เสื้อแขนสั้นสีขาว ปกฮาวาย ผ่านหน้าตลอด เอวจั๊ม
7.2 นักเรียนหญิง กระโปรงสีแดง เสื้อแขนสีขาว  ปกฮาวาย ผ่าหน้าตลอด เอวจั๊ม
7.3 วันจันทร์ , อังคาร และพฤหัสบดี  แต่งชุดนักเรียน วันพุธ ใส่ชุดพละ(มีจำหน่ายที่โรงเรียน) วันศุกร์แต่งกายตามสบาย

หมายเหตุ : ห้ามนักรียนนำเงินและสวมใส่ของมีค่าต่างๆเช่น สร้อยคอ แหวนมาโรงเรียน ถ้าเกิดสูญหายหรือชำรุด ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

8. อาหาร
10.00 น. ผลไม้ตามฤดูกาล
11.10 น. อาหารกลางวัน ( ทางโรงเรียนจะมีการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทุกวัน )
14.00 น. นมสดและอาหารว่าง

9. การส่งและการรับ
*  ผู้ปกครองส่งเด็กนักเรียนได้ตั้งแต่ 6.45 น.และรับนักเรียนได้ตั้งแต่15.00น. เป็นต้นไป โดยจะมีครูแลให้จนถึง 18.00น. หากมารับเด็กหลังเวลา 18.00น. ทางโรงเรียนคิดค่าบริการในการดูแลและค่าอาหารเพิ่มชั่วโมงละ 100 บาท
*  ผู้ที่มารับนักเรียนซึ่งมิใช่ บิดาหรือมารดา ต้องแสดงบัตรที่ทางโรงเรียนออกให้ครูเวรทุกครั้งที่มารับ ถ้าไม่มีบัตรมาแสดงทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
 

 


    

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรเงรียนอนุบาลเศรษฐบุตร โทร 0-2579-2061, 0-2561-2444, 0-2941-1147 Email Setthabutk@hotmail.com Line ID: Sethaputra