ReadyPlanet.com
dot
dot
ประมวลรูปภาพ
dot
bulletงานปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558
bulletกิจกรรมว่ายน้ำ
bulletกิจกรรมวันแม่
bulletกิจกรรมกีฬาสี
bulletเที่ยวซาฟารี
dot
แบบฝึกหัด เสริมทักษะ
dot
bulletนับเลข 1-20
bulletศัพท์ภาษาอังกฤษ ผักและผลไม้
bulletบวกเลข 1-9
bulletคำที่มักเขียนผิด
dot
นานาสาระ
dot
bulletคุณแม่ควรเตรียม....วันสอบสาธิตป.1
bulletเลี้ยงลูกไม่ให้เอาแต่ใจตนเอง”
bullet5 อาการป่วยที่ไม่ควรวางใจ
bulletห้องเรียนพ่อแม่ ตอน " การศึกษาของเด็กวัยอนุบาล"
bulletลูกไม่พูด ลูกพูดช้า ทำอย่างไรดี
bulletนิทานอาหารสมอง
bulletนิสัย 10 อย่าง ที่ทำให้สมองพัง
bulletสร้างความรู้สึกภูมิใจให้เด็กได้อย่างไร
bulletถอดรหัสความเก่งในตัวลูก
bulletลูกเรียนไม่เก่ง กลัวว่าโตขึ้นเขาจะเอาตัวไม่รอด
bulletอย่านะลูก
bulletเตรียมพร้อมหนูๆ เข้าโรงเรียนสาธิตกันเถอะ
bulletFunctional Food ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพ
bulletกิจกรรมไหว้ครู2556
bulletกิจกรรมไหว้ครู2556
dot
คุยเรื่อง สาธิตกันดีกว่า
dot
bullet เตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้ลูกพิชิตการสอบสาธิต
bullet ประโยชน์ที่แท้จริงของการพาลูกสอบเข้าเครือสาธิต
bulletเตรียมพร้อมหนูๆ เข้าโรงเรียนสาธิตกันเถอะ
สร้างความรู้สึกภูมิใจให้เด็กได้อย่างไร

                                                                     

                      การอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยเฉพาะช่วงวัยเด็กตอนต้น หรือ 6 ขวบแรกของชีวิตเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการวางรากฐานทางบุคลิกภาพที่มีผลต่อชีวิตเด็กในวัยต่อมา ดังนั้นพ่อ แม่ ครู ผู้เลี้ยงเด็กจึงต้องปฏิบัติต่อเด็กดังนี้

1.รับฟังสิ่งที่พูด แสดงให้เห็นว่าใส่ใจความรู้สึกของเด็ก ตลอดจนยอมรับและเคารพในความคิดเห็น
2.ให้เวลาร่วมกันกับเด็ก ด้วยการเล่น ทำงาน พักผ่อน ตลอดจนการวางแผนร่วมกันในเรื่องต่างๆ
3.สนใจและเอาใจใส่ดูแล ตอบสนองความต้องการทางร่างกายอย่างเพียงพอในเรื่องอาหารการกิน เสื้อผ้า ความสะอาด  การพักผ่อน
4.ยกย่องชมเชยให้กำลังใจ เมื่อเด็กทำงานได้เพียงเล็กน้อยก็ตาม
5.ให้ความรักความอบอุ่น ด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส สัมผัส กอดรัดด้วยความรัก เมื่อเด็กแสดงกิริยา วาจา ท่าทางและการกระทำที่เหมาะสม

6.เปิดโอกาสให้เด็กเลือกตัดสินใจ ในเรื่องต่างๆ เช่นของเล่น รองเท้า เสื้อผ้าด้วยตัวของเด็กเอง
7.เมื่อเด็กเติบโตขึ้น พ่อ แม่ผู้เลี้ยงดูเด็ก ควรได้เอาใจใส่ดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส่งผลต่อการกำหนดความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อตัวของเด็ก

- เริ่มตั้งแต่ ฟัน หู ตา พ่อ แม่ควรใส่ใจและตรวจฟันของเด็กว่าขึ้นเป็นระเบียบหรือซ้อนกัน เด็กรู้สึกอายฟันของตัวเองเวลายิ้มไหม เด็กต้องพบทันตแพทย์ไหม ส่วนเรื่องหูและตา ก็ควรตรวจสอบว่าเด็กได้ยินและมองเห็นชัดไหม ตลอดจนตรวจความบกพร่องอื่นๆ และหาทางช่วยเหลือแก้ไขหรือรักษาให้ดีขึ้น
- สนับสนุนให้เด็กมีเพื่อนและให้คำแนะนำในการเลือกคบเพื่อนที่ดี อย่าให้เด็กขาดเพื่อน เพราะจะทำให้เด็กหงอยเหงาและโดดเดี่ยว
- ให้โอกาสเด็กได้เป็นผู้นำเพื่อช่วยให้เด็กรู้สึกว่าได้ถึงการยอมรับ และเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ให้กำลังใจ และส่งเสริมบทบาทการเป็นหัวหน้าหรือผู้นำที่ดีและอย่าทำให้เด็กกลัวที่จะนำผู้อื่น
- แสดงให้เด็กเห็นว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเรื่องสำคัญ และควรสนับสนุนให้เด็กรู้จักให้ความช่วยเหลือเพื่อนในโอกาสที่เด็กสามารถช่วยได้
- ค้นให้พบแววเก่งของเด็ก ในด้านใดด้านหนึ่งให้ได้ เช่นกีฬา ดนตรี ศิลปะ พร้อมกับสนับสนุนให้พวกเขาได้มีโอกาส
- ส่งเสริมให้เด็กประสบความสำเร็จในบางเรื่องตามวัย และวุฒิภาวะของเด็ก อาจเป็นเรื่องกีฬา เกม การอ่าน การเขียน และอื่นๆ ที่เขาสนใจและถนัด
- สอนให้เด็กเข้าใจและตระหนักถึงการเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์และฝึกฝนให้รู้จักรับผิดชอบและเข้าร่วมงานอาสาพัฒนา
- พ่อแม่พึงเข้าใจให้ถูกต้องว่าการที่ลูกยอมคล้อยตาม และเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับเด็ก แต่เราควรช่วยให้เด็กฝึกฝนการคิดและพิจารณาตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งทำให้เด็กรู้สึกถึงความปลอดภัย หากเขาได้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยที่เหมาะสม
- สอนให้เด็กรู้จักเล่นเกม และเรียนรู้ว่า การเล่นเกมต้องมีกติกาในการเล่น และปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้พร้อมกันนั้นก็ส่งเสริมให้เด็กคิดเกมใหม่ขึ้นมาได้
- ช่วยให้เด็กเข้าใจความหมายของคำว่าถูกต้อง ผิด ความรู้สึกผิดและการให้อภัย เพื่อเขาจะได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องเหมาะสมหน้าที่

....คงไม่ใช่เฉพาะครอบครัวเท่านั้น หากแต่ทุกคนในสังคมแวดล้อมตัวเด็กต้องช่วยกัน ในการที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นกับตัวเด็ก มาช่วยกันปลูกฝัง และเสริมสร้างคุณค่าให้กับเด็กไทยตั้งแต่วันนี้ เราจะได้มีผู้ใหญ่ที่พร้อมจะสร้างคุณค่า พัฒนาสังคมต่อไป
                                                                                   
                            ที่มาจาก.. ทีมวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรเงรียนอนุบาลเศรษฐบุตร โทร 0-2579-2061, 0-2561-2444, 0-2941-1147 Email Setthabutk@hotmail.com Line ID: Sethaputra